ELTE CORPORATE

Solucions de formació llestes per poder-se aplicar, itineraris de formació i programes d'habilitats comunicatives per a empreses segons les seves necessitats, cultura empresarial, restriccions i visió

ELTE RECURSOS

Programes de formació de 'soft skills', idioma i comunicació mitjançant cursos asincrònics / sincrònics, així com micro cursos, cursos per telèfon i cursos híbrids.

ELTE ABROAD

Viatges educatius on s'activen les habilitats comunicatives i els continguts lingüístics practicats a classe. Immersió total. Interacció en situacions professionals i socials reals a l'estranger.

Contacta'ns!

Cambridge Exam Preparation Centre

2015 - actualitat (credencials renovades anualment basant-se en l'èxit dels estudiants)
Veure certificatIATEFL – International Association of Teachers of English as a Foreign Language

Associació internacional amb més de 50 anys d'història que connecta, desenvolupa i dona suport als professionals de l'ensenyament de l'anglès a tot el món.

IATBLT – International Association of Task Based Language Teaching

Organització internacional de professionals dedicats a l'ensenyament d'idiomes mitjançant tasques (TBLT).

Trinity College London

El Trinity College London és reconegut a nivell mundial per oferir exàmens i qualificacions vàlides en més de 60 països d'Amèrica, Europa, Àsia, Austràlia, Àfrica i Orient Mitjà.

Què significa ELTE?

English Language Training Engineering

Què significa 'engineering' en aquest context?

És l'acció de dissenyar, crear i utilitzar blocs d'aprenentatge recolzats en la “Teoria de la Bastida” amb l'objectiu d'oferir un aprenentatge sostenible i amb traçabilitat.

+25

Anys d'experiència

La nostra missió

Aconseguir que els estudiants d'idioma es converteixin en usuaris competents de la llengua mitjançant una bastida personalitzada perquè puguin desenvolupar habilitats comunicatives sostenibles que els permetin avançar en la seva vida laboral i personal.

Declaració de principis

Ajudar els estudiants a assolir els seus objectius, satisfer les necessitats dels nostres clients i col·laboradors i mantenir una metodologia “Lean” en els nostres processos de gestió i administració. Al mateix temps, treballar en equip amb els departaments de recursos humans per tal de desenvolupar programes sostenibles per a la formació d'idiomes, habilitats comunicatives i conscienciació intercultural.

Direcció i formadors

Els nostres programes d'anglès amb finalitats específiques i d'espanyol com a segona llengua estan dissenyats i impartits per un equip de filòlegs amb més de 25 anys d'experiència en l'ensenyament de llengua estrangera. A més a més, el nostre equip és l'encarregat de seleccionar a formadors d'idiomes altament qualificats i comunicatius que també imparteixen alguns dels nostres cursos.

Vols conèixer els nostres cursos?

Som Green & Lean

Green:
El nostre objectiu és optimitzar els recursos, els esforços i l'energia en la creació de valor per a la nostra comunitat d'estudiants i empreses clients, sempre centrats en una millora contínua i el respecte per les persones i el medi ambient.
Lean:
Al nostre treball, hi apliquem els principis de la metodologia “Lean”.

Identificació del valor

Especificar el valor que persegueixen les empreses pel que fa a les seves necessitats comunicatives. Conèixer el punt de vista dels estudiants per mitjà d'una entrevista per conèixer les seves necessitats i el seu punt de partida.

Mapeig del flux de valor de cada programa

Identificar el flux de valor, donar als estudiants només aquest valor i eliminar les “deixalles” que poguessin resultar de l'ús de mètodes de mesura inadequats o de continguts aliens a les necessitats de el programa o dels estudiants.

Creació d'un flux de valor continu

Crear itineraris d'aprenentatge continus amb sentit per oferir una formació sense interrupcions mitjançant etapes amb un valor afegit i contingut seleccionat pel nostre equip.

Utilitzar un sistema 'pull'

Els estudiants poden utilitzar (pull) la quantitat apropiada de valor que necessiten per assolir els objectius marcats en el moment apropiat amb el màxim aprofitament.

Recerca de la perfecció

Eliminar tot el malbaratament dins el flux de valor, reduint constantment les pèrdues de temps i esforç i, al mateix temps, maximitzant l'impacte, la rellevància i la sostenibilitat.

Utilitzem la “Teoria de la Bastida”

Què és la bastida?
És un procés d'aprenentatge dissenyat per a promoure un aprenentatge més profund.

La bastida és el suport que rep l'estudiant durant el procés d'aprenentatge que s'adapta a les seves necessitats amb la intenció d'ajudar a l'estudiant a assolir els seus objectius.
(R. Keith Sawyer The Cambridge Handbook of the Learning Sciences. New York: Cambridge University Press, 2006).

És el mecanisme de suport que ofereix una persona més competent -formador- que ajuda a l'estudiant a realitzar una tasca amb èxit dins la seva zona de desenvolupament pròxim “ZPD”.
(Zone of Proximal Development, Lev Vygotsky 1896–1934)

Què inclou la bastida

La selecció d'una tasca

La tasca ha de garantir que els estudiants practiquin l'habilitat que necessiten dominar. Al mateix temps, ha de ser interessant per mantenir els estudiants motivats.


L'anticipació de possibles errors

Després de triar la tasca, l'instructor necessita anticipar els errors que poden cometre els estudiants. D'aquesta manera els pot guiar per aprendre de manera efectiva.

L'aplicació de les bastides dins d'una tasca

Les bastides es poden organitzar com la "simple adquisició d'una habilitat o poden ser dinàmiques i generadores".

La consideració dels factors afectius

La bastida no es limita a una habilitat cognitiva, sinó que també està relacionada amb els factors afectius i emotius. Durant la tasca, l'instructor (expert) potser necessiti gestionar i controlar la frustració i la pèrdua d'interès de l'estudiant. Donar ànims i suport és també una estratègia important de la bastida.

Vols informació sobre els nostres serveis?