Característiques

Característiques

La nostra Formació per a empreses (Corporate Training) segueix cinc principis de Gestió de Projectes per:

Organitzem la nostra Formació per a empreses (Corporate Training) en tres passos segons els cinc principis de Gestió de Projectes

1. Inici + Definició:
Ens reunim amb el Departament de Recursos Humans per conèixer les necessitats i les restriccions (tant de temps com de pressupost). Triem l'itinerari de formació més apropiat. Definim els objectius, els “lliurables” i el mesurament dels resultats.
2. Planificació:
Primer esborrany amb els “lliurables” i les metes (estructures del llenguatge i habilitats comunicatives que s’han de desenvolupar en un moment determinat durant la formació), “sets” de treball, material de classe personalitzat. Anàlisi dels recursos, horaris i pressupost.

3. Execució:
Realitzar el curs segons el Pla de formació per a empresas (Corporate Training Plan [CTP]) dissenyat per cobrir les necessitats de l'empresa.
4. Control:
Avaluació final

5. Conclusió:
Analitzar el mesurament dels resultats i enviar a l'empresa l'anàlisi de les mesures junt amb informació sobre l'acompliment i les competències adquirides.

La nostra Formació

Ens centrem en 3 competències interrelacionades

LINGÜÍSTIQUES

Coneixement del lèxic, la fonologia i la sintaxi i de les habilitats relacionades. Inclou altres dimensions, per exemple, la llengua com un sistemaSOCIOLINGÜÍSTIQUES

Condicions socioculturals de l'ús de la llengua (normes de cortesia; estil formal i informal), pautes comunicatives entre persones de diferents cultures, tot i que sovint els participants no són conscients de la seva influència

PRAGMÀTIQUES

Ús funcional dels recursos lingüístics en diferents contextos. Impacte de la interacció i l'entorn cultural en la comunicació (producció de diverses funcions del llenguatge i actes de la parla), domini del discurs, cohesió i coherència, identificació de tipus de textos; ironia, sarcasme i humorVols saber més?

T'ajudem a desenvolupar les habilitats de la plantilla. Contacta'ns per ajudar-te a seguir avançant.

* Campos requeridos

Vols conèixer els nostres cursos?